Preventie van arbeidsongevallen aan boord van vissersvaartuigen

Previs is een afdeling van het Zeevissersfonds en onderzoekt in samenwerking met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk elk arbeidsongeval dat zich voordoet aan boord van een vissersvaartuig.

Promotie preventie

We promoten een preventief beleid voor de veiligheid en gezondheid aan boord van vissersvaartuigen in samenwerking met de sector.

Sensibilisering & opleiding

We trachten het aantal arbeidsongevallen aan boord te verminderen door middel van sensibilisering & opleiding, en gericht onderzoek naar mogelijke aanpassingen aan boord van de vissersvaartuigen.

Tijdens de coronaperiode is het Zeevissersfonds bereikbaar:
Via telefoon op het nummer 059/509 555 op:
Maandag t.e.m. donderdag van 08u30-12u15 en van 13u00 tot 17u00 en op
Vrijdag van 08u30 t.e.m. 12u30


Via Whatsapp op het GSM nummer 0471/41 13 28

Previs is bereikbaar op het GSM nummer 0477/68 25 00 en via e-mail op luk.louwagie@zeevissersfonds.be

Voor het ophalen van de beschermkledij: Neem telefonisch contact op met het Zeevissersfonds zodat we dit voor u kunnen regelen.

Voor alle vragen met betrekking tot opleidingen bel of app naar 0471/41 13 28 of e-mail naar info@zeevissersfonds.be
Stuurgroep
Het beleid en de werking van Previs worden bepaald door een stuurgroep waarin alle belangrijke actoren op het vlak van veiligheid binnen de sector vertegenwoordigd zijn. De volgende instanties zijn vertegenwoordigd binnen Previs:

het Zeevissersfonds,
de Rederscentrale,
ACV,
ABVV,
ACLVB,
Liantis (het vroegere Provikmo),
Fedris (het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's),
de FOD Mobiliteit en Vervoer,
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Toezicht Welzijn op het Werk).
Handboek “Vissers Vissen Veilig”
Previs onderzoekt elk arbeidsongeval dat zich voordoet aan boord van vissersvaartuigen, en doet hierbij een beroep op gespecialiseerde partners. Er wordt onderzocht onder welke omstandigheden het ongeval gebeurde en hoe het ongeval kon worden vermeden.

Op basis van deze onderzoeken en de hieruit volgende aanbevelingen worden preventiemaatregelen genomen en veiligheidskaarten opgemaakt. Die kaarten worden gebundeld in een handboek voor de vissers: “Vissers Vissen Veilig”. Elk jaar wordt het handboek aangevuld met bijkomende maatregelen en een paar keer per jaar krijgen alle rederijen en vissers een Nieuwsbrief waarin deze acties worden beschreven..
Nieuwe middelen en technieken
Door sociaal overleg tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers zijn er sinds de start van het sociaal statuut van de visser in samenwerking met Previs een ganse reeks middelen voorzien waardoor de veiligheid van de vissers opmerkelijk is verbeterd.

Previs is voortdurend op zoek naar middelen en technieken die de veiligheid aan boord en de werkomstandigheden verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van testprojecten aan boord van vissersvaartuigen.

Nieuws

Volg ons op de voet

Schrijf je in op de Previs-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze testprojecten, nieuwe veiligheidsmiddelen en -procedures.

De gegevens die u ons doorstuurt, worden bijgehouden en verwerkt door PREVIS. Indien u uw persoonlijke gegevens doorgeeft via ons inschrijvingsformulier, zullen wij die enkel gebruiken met als doel om u de gevraagde nieuwsbrief te bezorgen. De gegevens worden bewaard tot op het moment dat U zich uitgeschreven hebt op de nieuwsbrief of de verwerking beëindigd is. De gegevens worden niet meegedeeld aan derden.

Previs APP
Previs heeft een APP ontwikkeld om een preventief beleid voor de veiligheid en gezondheid aan boord van vissersvaartuigen te promoten.

De APP is beschikbaar via:

Volgende zaken vind je op de APP terug:
Het handboek “Vissers Vissen Veilig” met de veiligheidsinstructiekaarten m.b.t.:
  • Algemene veiligheidsregels
  • Machinekamer
  • Reddingsmiddelen en brandbestrijding
  • Vistechnieken

Opleidingen
EHBO
Draaiboek “Ongevallen aan boord van vissersvaartuigen”
Nieuws

 

 
We willen een oproep doen naar alle vissers en reders om hun steentje bij te dragen aan deze APP en ons hun suggesties, foto’s, interessante verhalen,… te bezorgen die we dan op de APP kunnen publiceren.