Project

Voorkomen giek in vrije val

Het is reeds meermaals gebeurd dat de giek (bok) plots in vrije val op de kade neerstort zonder enige bediening in de brug. Meestal is dit te wijten aan slijtage van de afdichtingen van de regelset.  Op de kade is er altijd veel bedrijvigheid: vissers die aan het lossen zijn, personeel van de veiling dat op en af rijdt met de heftruck, schepen die worden gelost en geladen, wandelaars, auto’s en bussen vol toeristen,… Een giek in vrije val betekent dus een heel groot risico op zware, zo niet dodelijke, ongevallen. In het kader van de veiligheid van de zeevissers heeft de Raad van Bestuur van het Zeevissersfonds beslist om een tegemoetkoming te voorzien voor de ombouw van de pneumatisch bediende lier ter voorkoming van ongewilde vrije val van de giek en visboel. Het systeem om de vrije val te beveiligen houdt in dat eerst een knop ingedrukt dient te worden voordat de giekhandel en/of de vistrommelhandel op vrije val kan worden gezet.