Project

Gangway

Aan en van boord stappen van een vissersvaartuig is niet altijd even gemakkelijk, laat staan veilig. De vaartuigen die zich ertoe lenen kregen de mogelijkheid om een loopbrug / gangway te plaatsen.

Previs stelde echter vast dat de gangway niet altijd gebruikt wordt bij het aan of van boord gaan. Om de gangway altijd aan boord te kunnen houden werd geëxperimenteerd met het plooibaar maken. Daardoor kan de gangway kort opgeborgen worden aan boord en is die steeds aanwezig. Ook in een vreemde haven kan die nu gebruikt worden. 

Previs benadrukt het belang van het gebruik van de gangway. Het is een veilige manier om aan en van boord te gaan en voorkomt arbeidsongevallen!