Andere opleidingen Previs

Op regelmatige basis organiseert Previs een aantal opleidingen en workshops, in samenwerking met bevoegde instanties en gespecialiseerde partners.
BOVV punt 5 – Milieu
Verplichte opleiding over het voorkomen van vervuiling op zee. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de VDAB.
BOVV punt 6 – Voorkomen van arbeidsongevallen aan boord
Interactieve workshop waarbij aan de hand van foto’s en beeldmateriaal de gevaren en gevaarlijke situaties worden belicht die zich kunnen voordoen aan boord.
Opleiding vorkheftruck
Op regelmatige tijdstippen worden opleidingen gegeven over het werken met een vorkheftruck en de gevaren die daarbij gepaard gaan. Iedere reder beschikt over een vorkheftruck om de materialen aan boord van het schip te brengen, dus elke visser bestuurt vroeg of laat eens de vorkheftruck, dikwijls zonder dat hij hiervoor een degelijke opleiding gekregen heeft. Deze zeer specifieke opleiding wordt gegeven door PROVIKMO.
Workshop opvissen van explosieven
Het gebeurt vaak dat vissers bommen, zeemijnen, en explosieven opvissen. Enkele jaren geleden nog zijn op de Nederlandse en Belgische kust een vierhonderdtal explosieven opgevist, waarvan zeker nog de helft op scherp stond.

Daarom is goede informatie heel belangrijk. Deze opleiding wordt gegeven door DOVO. De vissers worden voorzien van een explosievenkaart die ze op de brug moeten hangen.