Repatriëring

Bij een arbeidsongeval aan boord of een plotse ziektetoestand dient de reder het nodige te ondernemen om het getroffen bemanningslid zo snel mogelijk de nodige medische zorgen te laten verstrekken. Dikwijls dient men hiervoor terug te keren naar de dichtstbijzijnde haven of moet de hulp ingeroepen worden van een helikopter. 

Eens een bemanningslid de nodige zorgen verkregen heeft kan het zijn dat hij om medische redenen een tijdje in het lokale hospitaal moet verblijven of dat hij, in samenspraak met de behandelende artsen, mag overgebracht worden naar een hospitaal in de buurt van zijn woonplaats. Indien de verwondingen van die aard zijn dat het bemanningslid op eigen kracht naar huis kan gaan, maar in zijn woonplaats nog verdere verzorging nodig heeft, zal de arts beslissen welk vervoermiddel hiervoor het meest geschikt is. 

Het voorgaande zorgde in het verleden voor heel wat problemen vermits Fedris (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen) niet instond voor de kosten van de repatriëring of de reiskosten van de familie. Bij ernstige ongevallen nam de reder soms het initiatief om in het nodig transport te voorzien, maar meestal tegen een hoge kostprijs. 

Het Zeevissersfonds ontwikkelde daarom, in samenwerking met het zakenkantoor Callant en de bijstandsmaatschappij IPA Assistance, een repatriëringspolis. 
Wat te doen bij een repatriëring?
  • het bemanningslid wordt op zee door de helikopter of reddingsboot geëvacueerd
  • het bemanningslid wordt door het vaartuig zelf in een haven overgedragen aan de hulpdiensten.
Noteer alle relevante gegevens:
  • adres + telefoonnummer van de bestemming (hospitaal - hulpdienst)
  • aard van de verwondingen
  • identiteit slachtoffer: rijksregisternummer - naam - adres - geboortedatum - ...
  • naam rederij + telefoonnummer rederij
  • ...

Bel naar IPA ASSISTANCE met de melding dat u een ongeval wenst aan te geven onder de verzekeringspolis van het ZEEVISSERSFONDS: +32 2 552 53 85 (24 op 24 uur - 7 dagen op 7)

Verstrek de nodige gegevens die je noteerde: de aard van de verwondingen, waar het slachtoffer naar toe gebracht werd en een telefoonnummer of adres van die plaats. Geef tevens de naam van de rederij, de naam en het nummer van het vaartuig en de identiteit van het slachtoffer (Rijksregisternummer -naam - adres - geboortedatum) en een nummer waarop men jou / de reder kan bereiken.

Maak ook melding van het ongeval bij kantoor Callant: +32 50 34 33 23. Zij zullen u bijstaan en informeren over het verdere verloop van het dossier.


Opgelet!
Bij een overlijden ten gevolge van een arbeidsongeval worden de kosten voor de repatriëring door Fedris (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen) terugbetaald. 

Je kan hen hiervoor contacteren: