Project

Automatisch opblaasbare reddingsvest met MOB-zender

Ieder vissersvaartuig werd in de loop van 2016 door het Zeevissersfonds – Previs voorzien van nieuwe automatisch opblaasbare reddingsvesten met een MOB-zender AU10 die ook op de AIS werkt.

De nieuwe automatische reddingsvesten zijn zeer kort van structuur en moeten slechts éénmaal op de borststreek aangeklikt worden. In slechts enkele seconden heb je het reddingsvestje aan vooraleer je het dek betreedt. De nieuwe reddingsvesten zijn zeer licht (1kg) en gemakkelijk om te dragen.

De nieuwe MOB-zender AU10 is ingebouwd in het reddingsvestje. Eénmaal per jaar worden de zenders samen met de reddingsvesten gekeurd door een bevoegde instantie. Het nieuwe aan de zenders is dat ze niet alleen op de MOB-ontvanger werken, maar ook op de AIS-ontvanger (automatisch identificatiesysteem). Dit is opnieuw een enorme stap vooruit wat veiligheid betreft. Als iemand over boord valt, blaast het reddingsvestje zich onmiddellijk op. De MOB-zender in het water begint na 2 seconden uit te zenden naar de ontvanger op het vaartuig, waarbij tevens een alarm afgaat. Na 45 seconden wordt de positie op de AIS-ontvanger zichtbaar. De antenne van de MOB-zender positioneert zich automatisch op het hoogste punt (speciaal aanhechtingssysteem).
De werking van de automatisch opblaasbare reddingsvesten werden uitvoerig getestop zee in aanwezigheid van Previs. De bedoeling van de testen was tweeledig:

  • Uittesten van het automatisch opblazen van de zwemvesten als die in het water terechtkomen
  • Controleren van het automatisch activeren van de AU10 PLB en de AIS-ontvangst aan boord van het eigen vaartuig, de omliggende vaartuigen en de reddingsinstanties (MRCC, SAR-helikopter, luchtmachtbasis Koksijde)

Voor het volledige verslag kunt u op onderstaande link klikken.