Project

Netcontrolesysteem

Vaartuigen van het kleine vlootsegment die nog geen veiligheidssysteem aan boord hadden om kapseizen te voorkomen bij het volslepen / het vastlopen van de netten kregen de mogelijkheid om een dergelijk systeem te plaatsen. In het kader van de veiligheid aan boord werd via het promotorschap van het Zeevissersfonds, in samenwerking met de Rederscentrale en in coördinatie met Previs een project ingediend bij de Vlaamse Overheid en Europa om steun te bekomen voor de aankoop van een ‘Netcontrolesysteem’. Dankzij de subsidiëring door de Vlaamse Overheid & Europa en met de steun van het Zeevissersfonds kon het leeuwendeel van de aankoop van een Netcontrolesysteem en de installatie ervan gefinancierd worden. 

Het project liep tot eind 2013. Reders die na afloop van het project beslissen om alsnog over te gaan tot de aankoop van een NCS-systeem, zullen geen beroep meer kunnen doen op deze steun. 

In het kader van de veiligheid aan boord heeft het Zeevissersfonds / Previs beslist om aan de vaartuigen met een veiligheidssysteem (Net Control System) aan boord dat ouder is dan 15 jaar, de mogelijkheid te bieden om het systeem te laten updaten.

Beschrijving van het NetcontrolesysteemWat is het voordeel van dit systeem?

Dankzij het Netcontrolesysteem merkt de schipper op de brug onmiddellijk op wanneer de netten te vol worden gesleept. Door onmiddellijk de visboelen op te winden vermindert de kans op kapseizen zodat er geen gevaar meer bestaat voor bemanning en schip.

Wanneer het vaartuig de netten volsleept met zware grond of met de visboel vastslaat aan een wrak zal het Netcontrolesysteem de vislijnen automatisch afvieren zodat de overbelasting wegvalt en het vaartuig niet kan kapseizen.

Ook zal het systeem in de hierboven beschreven situatie de kracht van de hoofdmotor halen en de propellerspoed reduceren bij blijvend vastlopen.

Dankzij dit systeem is er veel minder kans op schade aan het vistuig, minder tijdverlies en het is (reparatie)kostenbesparend.

Alle vaartuigen van het groot vlootsegment beschikken over het Netcontrolesysteem.