Vissers vissen veilig

Previs heeft een handboek gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de risico's waaraan de vissers worden blootgesteld en die kunnen leiden tot ernstige of dodelijke arbeidsongevallen. De te nemen preventiemaatregelen en de voorziening van de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn erin opgenomen. 

Een recente versie van het Previs-handboek vind je terug op de Previs APP.


Het handboek, samengesteld uit veiligheidsinstructiekaarten, kwam tot stand met de medewerking van personen die tientallen jaren ervaring hebben in het visserijgebeuren zowel op zee als aan de wal. Sindsdien wordt telkens na een ernstig arbeidsongeval een nieuwe kaart opgemaakt. 

Het handboek

Op basis van de onderzoeken van arbeidsongevallen aan boord van vissersvaartuigen en de hieruit volgende aanbevelingen worden preventiemaatregelen genomen en worden veiligheidsinstructiekaarten opgemaakt. Die maatregelen worden opgenomen in een handboek voor de vissers: “Vissers Vissen Veilig”.
Alle veiligheidsinstructiekaarten worden gebundeld in een map en ter beschikking gesteld van alle vissers, reders, scholen, en overheidsdiensten.
Elk vaartuig is verplicht een exemplaar bij te houden op de brug, zodat de schipper en de bemanning deze steeds kunnen raadplegen in geval van nood.

De veiligheidsinstructiekaarten zijn opgesteld rond 4 thema’s:

A         =   Algemeen
M         =   Machinekamer
R&B    =   Reddingsmiddelen & Brand
V         =   Visserij(technieken)

De kaarten zijn telkens op dezelfde manier opgebouwd:

Beschrijving: een duidelijke beschrijving van het gevaar / risico
Preventie: welke preventiemaatregelen kunnen we toepassen?
Digitalisering: relevante foto’s over het gebeuren